vrees

Vrees

Fear – the devastating weapon in the hand of the enemy.
Vrees is verseker een van die grootste wapens wat die vyand gebruik.

In Johannes 10:10 word ons herinner dat die vyand op die oorlogspad is vir drie redes, naamlik om te steel, te slag en uit te roei.

Satan is in beheer van chaos, maar Jesus is die prins van vrede.

Dit herinner my aan die aanhaling van Joyce Meyer:


Fear gets us upset, but faith keeps us calm. 
– Joyce Meyer


Ons vrees basies die dinge wat ons nie kan beheer nie – dinge soos die toekoms.

God verwag egter nooit van ons om dinge te verstaan nie, maar wel om Hom te vertrou.

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Spreuke 3:5-6 Afr 1983

Sodra die vyand ontbloot word, verloor hy sy mag oor ons.

Fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name; you are Mine.

Isaiah 43:1b

Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.

Isaiah 41:10

Dankie Jesus dat die aanhoor van U woord, ons geloof versterk. Dankie dat ons met oortuiging kan glo dat U is Wie U sê U is. Dankie dat U in beheer is, dat U ons paaie gelyk maak, dat U vir ons veg. Dankie dat U alles ten goede laat meewerk vir dié wat U liefhet volgens U wil. Help ons om U te vertrou en help ons in ons ongeloof. Amen