Vrees

vrees

Fear – the devastating weapon in the hand of the enemy. Vrees is verseker een van die grootste wapens wat die vyand gebruik. In Johannes 10:10 word ons herinner dat die vyand op die oorlogspad is vir drie redes, naamlik om te steel, te slag en uit te roei. Satan is in beheer van chaos, …