Woord kersfees

Die Grootste Geskenk

Vandag het ons die voorreg gehad om Jesus se geboorte te herdenk asook die geskenk van die ewige lewe – alles a.g.v. Hom!

The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Romans 6:23b NKJV

GEEN ander geskenk sal ooit vergelyk kan word met Hom nie.

Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; (SY Seun vir ons)
Hy sal heers, en Hy sal genoem word: (Hy regeer ongeag wat)
Wonderbare Raadsman (Wonderbaar, Leier, Leermeester)
Magtige God (die enigste Magtige God)
Ewige Vader (blywend, getrou, vir ewig, Vader)
Vredevors. (Koning van vrede).
Jesaja 9:6

Gebed:
Dankie Jesus vir die voorreg om te kan groei in ‘n lewende verhouding met U.
Dankie vir die wete dat U in ons sal klaarmaak – dit wat U in ons begin het (Filippense 1:6) en vir al die genade wat U aan ons betoon.
Dankie dat U bereid was om vlees te word en as mens gebore te word – VIR ons.
Ons eer U grote Naam. Amen